บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
46603-236x300
นายชวาล แข็งแรง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บุคลากร-2019_๒๐๐๕๒๘_0064-e1591783227659-300x280
นายนิติ จันทร์จำปา

ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บุคลากร-2019_๒๐๐๕๒๘_0026-e1591854871914-300x300
นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1340700500834
นางสาวชญาณี จุลทัศน์

ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์